home werkwijze starters tarief contact
     Wat is een administratie           
Een administratie is een systematische ordening van alle schriftelijke en elektronische gegevens over uw onderneming: niet alleen financiŽle gegevens (zoals bonnetjes, facturen en bankafschriften), maar ook gegevens als contracten, urenregistratie, agenda's, computerbestanden en correspondentie. Zonder bon of factuur heeft u in principe geen recht hebt op verrekening van de BTW.
Volgens de wet moet u uw administratie 7 jaar bewaren.

Opzet van een administratie
Ordners
U kunt het beste voor elk kalenderjaar een paar ordners aanschaffen.

  • inkopen/verkopen
  • bank/kas
  • contracten/algemeen

Zakelijke rekening
Laat al het zakelijk betalingsverkeer lopen via een zakelijke bank- of girorekening. Bewaar de afschriften. Achter de afschriften voegt u de aankoopnota's die bij het afschrift horen of u doet deze in de ordner inkopen.

Ontvangsten en betalingen anders dan via de zakelijke rekening
Heeft u een factuur verzonden en de afnemer betaalt contant, dan zet u op de betreffende factuur: contant ontvangen, met datum erbij. Dit doet u ook als de afnemer per ongeluk op uw privť-rekening betaalt. Alle zakelijke uitgaven die niet worden betaald via de zakelijke bankrekening doet u in de ordner van de kas.

Facturen
Nummer uw facturen doorlopend en opeenvolgend. Op een factuur moet staan: datum en nummer, naam en adres van de dienstverlener, omschrijving van de verrichte dienst, prijzen exclusief BTW, de BTW-bedragen uitgesplitst naar BTW-tarief en indien van toepassing uw inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en uw BTW-nummer. Van de facturen die u zelf verstuurt, bewaart u een kopie in de ordner verkopen.

 
       

      

                            

      

 

            

disclaimeralgemene voorwaarden