home werkwijze starters tarief contact
    

 

Het Stadsdeel Amsterdam Noord organiseert regelmatig interessante    netwerkbijeenkomsten voor startende ondernemers.        

     

              

              

 

 

    Ombudsman kijkt naar lot zelfstandige ondernemers
   Gepubliceerd: 17 juni 2009 14:03 | Gewijzigd: 17 juni 2009 14:03
   Door een onzer redacteuren


 Ze hebben volgens het UWV gefraudeerd, omdat hun uuropgaven niet
 kloppen. Het UWV vergeleek de opgegeven ‘gewerkte uren’ van 6.900
 zzp’ers met hun urenopgave bij de Belastingdienst. Hieruit bleek volgens
 de uitkeringsinstantie dat 42 procent van hen (2.900 zzp’ers) onterecht
 aanspraak heeft gemaakt op een WW-uitkering, omdat ze meer uren
 hadden gewerkt dan ze hadden opgegeven. In totaal gaat het om een
 bedrag van 30 miljoen euro aan terugvorderingen.
 Volgens de betrokken zzp’ers zijn zij echter verkeerd voorgelicht door het
 UWV. Het probleem zit in de uitleg van het begrip ‘gewerkte uren’. Een
 deel van de zelfstandigen kreeg te horen van het UWV dat ook de niet
 gewerkte uren – de uren die ze wel werkten, maar die geen geld
 opleverden – moesten registreren, terwijl dat tegen een ander deel niet
 gezegd werd.
 Afgelopen donderdag drong de Tweede Kamer er al bij minister Donner
 (Sociale Zaken, CDA) op aan om de regeling te herzien. Donner beloofde
 kritisch te zullen kijken naar een aantal dossiers.
 Gisteren besloot de Kamer op voorstel van VVD-Kamerlid Stef Blok om de
 Nationale Ombudsman in te schakelen.
 Op zichzelf goed nieuws, vindt FNV-bestuurder Leo Hartveld, die opkomt
 voor de belangen van de zzp’ers, „Maar het is niet genoeg. Wij zijn bang
 dat deze stap voor vertraging zorgt. Donner moet volgens ons met spoed
 een nieuwe regeling voor startende zelfstandigen maken. De huidige
 regeling deugt gewoon niet. Als we daar niet snel iets aan doen, zijn
 straks nog meer mensen de dupe.”
 Lees portretten van zelfstandigen op nrc.nl/economie
 Rotterdam, 17 juni. De Tweede Kamer wil dat de Nationale
 Ombudsman onderzoek gaat doen naar de omstreden fraudezaak
 rond zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Duizenden zzp’ers
 die met behoud van een uitkering een eigen bedrijf begonnen,
 moeten geld terugbetalen aan uitkeringsinstantie UWV.

 

 

zaterdag 23 mei 2009

Vakbond vergokt miljoenen

23 mei 2009, 11:25 uur | FD.nl
Door: Siem Eikelenboom en Ariane Kleijwegt

Kredietcrisis slaat gat in vermogenspositie van FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV.

FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV, de twee grootste vakbonden in Nederland, hebben tientallen miljoenen op hun reserves moeten interen wegens beleggingsverliezen. In totaal zagen zij het afgelopen jaar circa 70 mln euro aan beleggingen, ofwel een kwart van het totaal, in rook opgaan.
Dit blijkt uit de deels nog niet gepubliceerde jaarverslagen van deze vakbonden.

Stakingskas

Het is niet de eerste keer dat de FNV wordt getroffen door slechte beleggingsresultaten. Begin deze eeuw raakte FNV Bondgenoten mede hierdoor in financieel zwaar weer.

De geslonken reserves hebben volgens de bonden geen gevolgen voor mogelijke acties. 'Als we moeten staken en de weerstandskas raakt leeg, dan gaan we gewoon door met ons eigen vermogen, voor zover dat kan natuurlijk', verklaart Noordman. 'Qua financiën kunnen we ieder conflict aan', zegt ook penningmeester Tim de Jong van Abvakabo.

Beleggingsbeleid

De verliezen van het afgelopen jaar hangen direct samen met de beleggingsstrategie die beide bonden volgen. FNV Bondgenoten belegt zijn vermogen voor 70% in aandelen en vastgoed en voor 30% in vastrentende waarden. Abvakabo zit voor 60% in aandelen, die door de kredietcrisis vorig jaar fors in waarde zijn geslonken.

De bonden zeggen hun beleggingsbeleid te heroverwegen. Volgens penningmeester Willem Noordman van FNV Bondgenoten wordt bekeken of de kredietcrisis op de lange termijn een andere beleggingsstrategie vereist. Abvakabo vraagt zich af of de juiste vermogensbeheerder is aangetrokken.

Acties

FNV Bondgenoten voerde dit voorjaar kortstondig actie bij onder meer detailhandelsketen Hema en bij schoonmaakbedrijven op Schiphol. In vergelijking met veel andere Europese landen schrijven de bonden in Nederland weinig stakingen uit en worden daarom geen grote bedragen onttrokken aan de stakingskassen.

Akvakabo heeft inmiddels wel besloten ouderen en uitkeringsgerechtigden in geval van een grootschalige actie maar voor één stakingsdag te compenseren, in plaats van twee stakingsdagen. Hierdoor kan de omvang van de stakingskas omlaag.

Verliezen 'te overzien'

Ook hebben beide bonden bijgestort in het overkoepelende beleggingsfonds van de vakcentrale FNV. Een herstelplan van drie jaar moet deze kas op niveau krijgen.
In het totaal zit in dit gemeenschappelijk beleggingsfonds, waar ook de stakingskassen geheel of gedeeltelijk zijn ondergebracht, een bedrag van 325 mln euro. Dat is minder dan de helft dan in 2000 toen het fonds nog gevuld was met omgerekend 765 mln euro.

Volgens Peter Gortzak, vice-voorzitter van de FNV Vakcentrale, zijn de verliezen op de stakingskas van de federatie te overzien omdat 'het grootste deel in obligaties en langlopende leningen zit.'

 

De misrekenende rechter

             Erica Verdegaal
 
Erica Verdegaal

 

 Aandelenlease-gedupeerden staan april vorig jaar te wachten op het openen van deuren van de informatiedag van Platform Aandelen Lease en Leaseproces. Foto Rob Huibers

Aandelenlease-gedupeerden staan april vorig jaar te wachten op het openen van deuren van de informatiedag van Platform Aandelen Lease en Leaseproces. Foto Rob Huibers

De doorsnee mens loopt weg voor cijfers, wiskunde en statistiek. Ons land telt zelfs honderdduizenden cijferblinden. Dat zijn normaal intelligente mensen die, door een hersendefect, cijfers en telwoorden niet kunnen interpreteren. Ze verwarren 91 met 19 en kunnen geen wisselgeld natellen. Een beleggingsaanbieding beoordelen is voor hen even onmogelijk als machtsverheffen voor een baby.

In een land van blinden en bijzienden zijn de eenogen koning. Dat waren, tussen 1991 en 2002 de pakweg tien instellingen die samen een miljoen aandelenleaseproducten verkochten. Deze combinaties van beleggen en lenen leken aanvankelijk fantastisch.

Wie maandelijks 155 gulden stortte, kon, volgens de folder, na vijftien jaar bijvoorbeeld 172.000 gulden incasseren. „Vier keer zoveel als bij sparen!” Na 2001 sloegen deze gouden bergen, mede door een beursdip, vaak om in schulden. De schade beliep soms wel 100.000 euro per belegger.

 

Slepende rechtszaken

Sindsdien slepen er rechtszaken over aandelenlease. Op 5 juni aanstaande bereikt dit drama een climax: voor het eerst zal de Hoge Raad beoordelen of leaseaanbieders hebben misleid of de zorgplicht hebben geschonden. Krijgen gedupeerden eindelijk gelijk? Je houdt je hart vast als je de wetenschappelijke bundel De rekenende rechter leest. Universitair docent M.J. Borgers schrijft hierin onheilspellend:

„Rechters worden in toenemende mate geconfronteerd met cijfermatige kwesties waar ze in het gunstigste geval iets van afweten, maar vaak ook niets.”

Hoe zwaar je met rendementsvoorspellingen de mist in kan gaan, toont de Amerikaanse wiskundehoogleraar John Allen Paulos in zijn boek De gecijferde mens. Een vader koopt beursaandeel Z voor 1.000 euro. Zijn nazaten mogen Z na een eeuw verkopen. Uit het verleden weet vader dat Z jaarlijks evenveel kans heeft op 60 procent koerswinst als op 40 procent koersdaling. Wat is de verwachte waarde over honderd jaar?

Rekensom

Aanbieders van lease- en andere beleggingsproducten pakken deze rekensom steevast zo aan. Eerst becijfert men de verwachte koersstijging in één jaar. Voor Z is dat het gemiddelde van +60 procent en -40 procent. Dus 10 procent. Deze 10 procent projecteert men op de komende eeuw. En als je jaarlijks 10 procent winst boekt, groeit 1.000 euro na een eeuw tot het astronomische bedrag van 13.780.612 euro.

Deze berekening is fout. In het meest waarschijnlijke geval zal aandeel Z namelijk vijftig van de honderd jaren 60 procent stijgen en vijftig van de honderd jaren 40 procent dalen. Dat brengt de meest waarschijnlijke eindwaarde, in dit geval, op €1.000 × (1,6 ^ 50) × ( 0,6 ^ 50 ). En dat is helaas… maar 130 euro. Juist verzekeraars, vaak de verkopers van aandelenleaseplannen, begrijpen dit als geen ander. Hun verzekeringswiskundigen schatten immers voortdurend de uitkeringen die men in de toekomst moet gaan doen? Dus rechter en consument, laat je niet misleiden.

Kennis van de volgende drie maatstaven is handig.

1. Rekenkundig gemiddelde

Het (rekenkundig) gemiddelde van een reeks cijfers is de som van die cijfers gedeeld door het aantal getallen. Deze maatstaf is geschikt voor het berekenen van gemiddelde jaarlijkse rendementen uit het verleden, maar zegt helemaal niets over de toekomst.

2. Modus

De modus is een getal of bedrag dat het vaakste voorkomt. De term modaal inkomen is daarom de inkomenshoogte die het meeste voorkomt. Dit jaar is dat, inclusief vakantietoeslag, ongeveer 32.000 euro. Het modale inkomen kan veelzeggender zijn dan het gemiddelde salaris. Want stel 100 mensen verdienen elk 300 euro en 3 mensen elk 3 miljoen euro. Dan verdient men gemiddeld 87.669 euro, terwijl het modale inkomen op 300 euro ligt.

3. Verwachte waarde

De verwachte waarde van iets wordt vaak bepaald door de som te nemen van elke mogelijke uitkomst vermenigvuldigd met de kans op die uitkomst. Stel een verzekeraar weet uit ervaring dat jaarlijks een op de 10.000 verzekerden 400.000 euro schade claimt, een op de 1.000 claimt 50.000 euro, en een op de vijftig claimt 2.000 euro. De verwachte schade-uitkering bedraagt dan: (400.000: 10.000) + (50.000: 1.000) + (2.000: 50) = 130 euro.

 

 

 

Klein Qrediet, groot gemak

Gepubliceerd op 24 februari 2009

Kleine ondernemers en starters kunnen vanaf deze maand geld lenen bij Qredits. Dit samenwerkingsverband van banken en het Ministerie van Economische Zaken verstrekt kredieten tot 35.000 euro.

Dit segment is voor de reguliere banken niet interessant, omdat de kosten van het beoordelen van de bedrijfsplannen en het screenen van de ondernemers te hoog zijn in vergelijking met de opbrengsten. Bovendien vinden banken de risico's te groot.

Het rentetarief dat Qredits rekent bedraagt 9%. Dat is iets duurder dan bij de reguliere bank, maar voor dat geld krijgt u als ondernemer veel meer begeleiding. Hierdoor zal het percentage ondernemers dat failliet gaat volgens Qredits veel lager zijn dan gebruikelijk. Men verwacht dat 'slechts' 2,5% in de problemen komt. Bij starters die niet worden begeleid ligt dat percentage aanzienlijk hoger; een op de drie redt het niet.

Qredits heeft kantoren in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Almelo.

>> Kijk voor informatie op:
http://www.qredits.nl/ 

 

Microkrediet voor Vrouwenzaak

20-3-2009

Nieuws uit Amsterdam publiceert niet-commerciële persberichten over Amsterdam van andere organisaties. De redactie beslist over plaatsing. De afzender van het persbericht is verantwoordelijk voor de inhoud. Alle persberichten.

Afzender: Handson Microkrediet

Datum persbericht:19 Maart 2009

HandsOn ondersteunt toekomstige ondernemers die talenten en een goed plan hebben met micro-kredieten en coaching.
HandsOn verbindt deze mensen met succesvolle ondernemers die hen coachen bij het starten van een eigen bedrijf.

Vrouwenzaak is een ondernemersatelier voor vrouwen in Nieuwendam-Noord. Hier experimenteren vrouwen met het starten van een eigen zaak door al doende, in de praktijk te leren. Vrouwenzaak maakt het vrouwen mogelijk om zelfstandig ondernemer te worden. Zij is er voor alle vrouwen die hun kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemerschap willen ontwikkelen. Ook bewoners in de buurt mogen langskomen om van hen diensten gebruik te maken.

HandsOn Microkrediet en Vrouwenzaak werken vanaf 6 maart 2009 samen. Samen bundelen zij hun kennis, vaardigheden en ervaringen. HandsOn Microkrediet zal 1x in de 2 weken, op woensdagochtend, klaarstaan voor alle vrouwelijke ondernemers van Vrouwenzaak en voor alle bewoners in de buurt. Iedereen die een eigen bedrijfje wil beginnen en opzoek is naar een lening, mensen die al een eigen bedrijfje hebben maar een extra steuntje in de rug nodig hebben en mensen die behoefte hebben aan ondersteuning van een ervaren ondernemer, zijn van harte welkom bij ons vragenuurtje in Amsterdam-Noord. Daarnaast zullen HandsOn Microkrediet en Vrouwenzaak verschillende netwerkbijeenkomsten organiseren voor startende en ervaren ondernemers om op die manier kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.

Wil jij ook ondernemer worden? Kom Langs!
Het kantoor in Amsterdam-Noord is geopend! 1x in de 2 weken zullen wij op woensdagochtend, van 09.30 tot 11.30, klaarstaan voor iedereen die interesse heeft. Wil jij van je hobby je werk maken? Kom langs en begin je eigen bedrijfje!

Data dat HandsOn aanwezig is: 25 maart, 8 april, 22 april, 6 mei, 20 mei, 3 juni, 17 juni en 1 juli 2009

Stichting HandsOn Microkrediet
Volendammerweg 150-152 in Amsterdam
020-6321417
amsterdam@handsonmicrokrediet.nl
www.handsonmicrokrediet.nl

·                                                                         Noord

 

Aftrekposten Zelfstandigen

Een van de leuke dingen aan het ondernemerschap zijn de ondernemersaftrek mogelijkheden die de fiscus biedt. Iedere ondernemer, dus ook een ZZP'er, heeft recht op een of meerdere van deze aftrekmogelijkheden als hij of zij voldoet aan de volgende voorwaarden (voor belastingjaar 2009) van de belastingdienst: 

  • U drijft de onderneming zelf (of samen met anderen)
  • U bent op 1 januari 2008 nog geen 65 jaar
  • U voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar in uw onderneming actief zijn)

Het bedrag dat u mag aftrekken van uw inkomen hangt af van de gemaakte winst uit onderneming.
Meer winst betekent minder aftrek.

 

Zelfstandigenaftrek

2009

 

 

winst

aftrek

   
> 58.340

4.488

> 56.150 en < 58.340

5.106

> 53.955 en < 56.150

5.785

> 51.765 en < 53.955

6.470

> 18.080 en < 51.765

7.087

> 15.890 en < 18.080

7.953

> 13.695 en < 15.890

8.600

< 13.695

9.251

 

 

 

       

      

                            

      

 

            

disclaimeralgemene voorwaarden