home werkwijze starters tarief contact
    

Als u wilt starten in een vrij beroep krijgt u met een aantal zaken te maken: 

Ondernemingsplan
Het is aan te raden om een ondernemingsplan op te stellen. Het is voor uzelf nuttig omdat het u helderheid verschaft in wat u wilt bereiken en hoe u dat gaat aanpakken, en omdat u later uw resultaten kunt toetsen. Als u financiering nodig heeft, stellen veel banken een ondernemingsplan zelfs verplicht.

Aanmelden bij de Belastingdienst
Met de volgende formulieren kunt u zich aanmelden:

Formulier Opgaaf gegevens Startende Onderneming

Aanvraag Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Het aanvragen van een VAR is niet verplicht. In de praktijk zullen veel opdrachtgevers hier echter wel naar vragen. Wat u invult op deze formulieren kan gevolgen hebben voor diverse heffingen. Aangiftebiljetten krijgt u automatisch toegestuurd.

Aanmelden bij de Kamer van Koophandel (KvK)
Inschrijving bij de KvK is voor de meeste ondernemingen verplicht.
Ook vrije beroepen/zzp-ers moeten zich sinds 1 juli 2008 inschrijven.

Formulier 1 inschrijving eenmanszaak

Administratie en belastingaangifte
U bent verplicht om van uw onderneming een administratie bij te houden en om jaarlijks een jaarrekening te maken (balans, resultatenrekening en toelichting). Verder moet u aangifte inkomstenbelasting en omzetbelasting doen.
Kijk voor adviezen over het inrichten van uw administratie op de pagina Administratie.

Belastingadviseur/boekhouder
Omdat het geheel van administratieve en fiscale verplichtingen complex kan zijn is het raadzaam om dit gedeelte van uw zaak uit te besteden.
Bij Kantoor Noord kunt u terecht voor de administratie en jaarstukken, belastingaangiftes en fiscale advisering.

Geld lenen
Hebt u niet voldoende eigen geld om een onderneming te starten, dan kunt u misschien geld lenen. Als u wilt lenen in de privé-sfeer, dan kan de 'Regeling Durfkapitaal' (de vroegere Tante Agaathlening) voor u interessant zijn. Ook zijn er verschillende kredietfaciliteiten voor starters in de bijstand en andere uitkeringsgerechtigden.

 

 
       

      

                            

      

 

            

disclaimeralgemene voorwaarden