home werkwijze starters tarief contact
     Iedere ondernemer is verplicht om een boekhouding te voeren. Deze boekhouding moet voldoen aan een aantal wettelijk verplichtingen ongeacht de hoogte van de omzet.

Administratie en aangiften
U kunt uw gehele boekhouding uitbesteden aan Kantoor Noord. Daar zijn we voor. We doen echter niet alleen de boekhouding maar ook de aangiften Omzet- en Inkomstenbelasting en zorgen ervoor dat u maximaal gebruik maakt van de fiscale aftrekposten.

Omdat Kantoor Noord gespecialiseerd is in zelfstandigen, kunnen wij als geen ander kosten voor u besparen op dit gebied. Al met al betekent het dat wij onszelf voor u terugverdienen, doordat u (1) meer tijd heeft voor uw onderneming, en (2) u minder belasting betaalt.

Administratie
De administratie is de graadmeter van uw bedrijf en onmisbaar bij het ontwikkelen van een visie voor de toekomst.
Belangrijke informatie die u voor de bedrijfsvoering moet weten zoals de hoogte van de omzet, de inkoop, kosten en bedrijfsresultaat kunnen direct uit de administratie worden afgeleid.
Daarom is het belangrijk dat de administratie compleet en actueel is.  

Jaarrekening
Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van uw bedrijfsadministratie de jaarrekening opgemaakt. De jaarrekening bestaat uit de balans (bedrijfsbezittingen en -schulden) en een winst- en verliesrekening (ook wel resultatenrekening genoemd), eventueel met toelichting.

Aangiften
Wij zijn het aanspreekpunt voor de Belastingdienst als zij nadere informatie nodig hebben of correcties op de aangiften wil doorvoeren

 
       

      

                            

      

 

            

disclaimeralgemene voorwaarden